Disclaimer van Straffe Sites

Disclaimer

Pontus Photography, een merk van Fushia bv met ondernemingsnummer BE0840289818; gevestigd te Rozenlaan 26, 2960 Brecht, België; verleent u hierbij toegang tot photopontus.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Pontus Photography behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op photopontus.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Pontus Photography.

Beperkte aansprakelijkheid

Pontus Photography spant zich in om de inhoud van photopontus.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op photopontus.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pontus Photography.

In het bijzonder zijn alle prijzen op photopontus.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op photopontus.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pontus Photography nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pontus Photography. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pontus Photography, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.